Training PDL Blended Learning

 
Het valt niet mee om te zorgen voor mensen die chronisch passief leven. Wassen, aankleden en verplaatsen vraagt veel kracht en tijd van de zorgverleners. Dit omdat de cliënt niet actief kan meewerken en er door de passiviteit vaak afweerspanning ontstaat. Bovendien kunnen sommige cliënten niet of nauwelijks meer aangeven waaraan ze behoefte hebben. De traditionele zorgbenadering van Activering van het dagelijks leven (ADL) schiet dan tekort. Heel onbevredigend voor de cliënt, én voor de zorgverlener. ADL staat tegenover PDL (Passiviteiten van het dagelijks leven). Deze vorm van zorgverlening is bedoeld voor mensen die in grote mate (al dan niet volledig) afhankelijk zijn van hun zorgverlener.

Een andere manier van zorgen

PDL is een manier van zorgen voor mensen die niet meer tot activiteit in staat zijn. Je leert omgaan met de passiviteit van de cliënt en verlegt de aandacht naar het wegnemen van zelfzorgtekorten. PDL verzorging voor passieve mensen is een verzameling handelingen, hulpmiddelen en maatregelen die helpen ontspannen en complicaties als decubitus en contracturen voorkomen of verminderen. Het resultaat is meer kwaliteit van leven en meer lichaamsbeleving voor de cliënt. PDL verzorging voor passieve mensen is toepasbaar in alle dagelijkse zorgsituaties, zowel binnen zorgorganisaties als thuis.

Voor wie?

De training is bedoeld voor zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers die werken met (passieve) cliënten op somatische of psychogeriatrische afdelingen van een zorgorganisatie of in de thuiszorg. PDL dient namelijk te worden verricht door professionele zorgverleners, die zelfzorgactiviteiten van een persoon zullen gaan waarnemen binnen hun dagelijks leven. Het doel voor de cliënt is stabilisatie, het benutten van restcapaciteit en het leren leven met beperkingen.

Wat leer je?

De essentie van PDL is een rustgevende en empathische benadering van de cliënt. We leren technieken om persoonlijk contact te maken die gebaseerd zijn op haptonomie. Denk bijvoorbeeld aan oogcontact, aanraken, het vermijden van snelle bewegingen, geruststellend spreken en het minimaliseren van fysieke handelingen. In het persoonlijke contact leer je te letten op signalen waaruit je kunt afleiden dat de cliënt zich prettig voelt. We besteden aandacht aan veilige tiltechnieken, lig- en zithoudingen en het prikkelen van de zintuigen. Je leert welke hulpmiddelen je kunt inzetten om het comfort van de cliënt te verhogen. Alle kerngebieden komen aan bod: liggen, zitten, wassen en verschonen, kleden, tillen, verplaatsen en voeden. Na afloop ben je in staat de passieve cliënt tijdens de dagelijkse verzorging een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven.

Wat kan er met PDL bereikt worden?

Aan de hand van PDL kan een persoon op liefdevolle wijze ondersteund worden. Met deze methode wordt een band opgebouwd met de cliënt en leer je de persoon beter kennen. Het verandert de manier waarop je tegen het verzorgen van personen aankijkt en maakt het in sommige gevallen minder tot een strijd. PDL is belonend, in de zin dat een glimlach op het gezicht van je cliënt jou ook gelukkig zal maken. Het is dan ook niet voor niets een vorm van belevingsgerichte zorg genoemd.

De training PDL Blended Learning omvat:

 • Thuisstudie en thuisopdrachten
 • E-learning module
 • Vaardigheidstraining door PDL-gecertificeerde docent.

Blended learning in de training PDL is:

 • Digitaal leren met behulp van computer, laptop of tablet op elk gewenst moment en tijdstip.
  De deelnemer kan daarna het geleerde oefenen tijdens de vaardigheidstrainingen aan de hand van eigen casussen uit de dagelijkse praktijk.
 • Besparing van improductieve uren is kostenbesparend voor de organisatie
 • Door de combinatie van e-learning, de fysieke trainingsdagdelen en de opdrachten ontstaat een mix die aansluit op verschillende leerstijlen en voorkeuren

Duur van de training:
 – E-learning modules gedurende 6 weken
 – 5 lesdagen van 4 uur

Lesdagen
Deelnemers maken de e-learning voorafgaande aan de training.
De trainingsbijeenkomsten zijn gevarieerd en afwisselend van opbouw.
Naast de theoretische kaders wordt vooral geoefend en ervaren in het contact maken/bejegening.
Door middel van de eigen cliënt situaties worden vaardigheden in de  PDL factoren geoefend  (hand zettingen en Key points, inzetten van materialen en middelen).
Daarnaast wordt ook tijd en aandacht besteed aan de multidisciplinaire denken en werken.
Reflectie op het eigen handelen is een rode draad door de training.

Leren in de praktijk
Naast het volgen van de training is vooral eigen maken in de praktijk van belang.
Tussen de lesdagen oefenen de deelnemers het geleerde in de praktijk door middel van verwerkingsopdrachten.
Op de lesdagen delen de deelnemers de successen hierin en de nog lastige situaties.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het certificaat van de stichting PDL.

Accreditaties
De PDL-training is geaccrediteerd door de kwaliteitsregisters van:

 • V & VN (30 punten)
 • ADAP (40 punten)
 • KNGF (40 punten)

Inschrijving
Meld je aan voor 28 februari via het onderstaande formulier en vermeld voor welke groep je je aanmeldt 

Open inschrijving 2019 Blended Learning PDL. 

Groep 1 op de dinsdagen (9:30 – 16:30) Groep 2 op de woensdagen (9:30 – 16:30)
  5 maart 10 april
19 maart 24 april
  2 april   8 mei
16 april 22 mei
  7 mei   5 juni

Trainers
Sylvia Barten
     en/of
Edith Zomerdijk

Kosten: € 1.095,– excl. btw
Koffie/thee inbegrepen en handboek van Stichting PDL.

Locatie: Noord-Holland (exacte locatie nader te bepalen)

Inschrijven

Vul je gegevens hieronder in en de gewenste startdatum. Een van onze medewerkers zal spoedig contact met je opnemen om je meer informatie te verstrekken, zodat je met de training PDL kunt beginnen!

 

Bijzonderheden:
Het PDL® logo, Benelux keurmerk PDL®, trainingsprogramma PDL® is eigendom van de Stichting PDL;
De uitvoering van de trainingen PDL zijn door de stichting PDL aan een aantal opleiders gedelegeerd.
BartN Trainingen is vanaf augustus 2018 erkend opleider PDL;
Meer informatie over de stichting PDL: www.stichtingpdl.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.