Bijzondere trainingen

Een op de vier werknemers in Nederland is mantelzorger. Zij combineren betaald werk met de zorg voor een partner, familielid of vriend(in). En dat trekt z’n sporen in hun functioneren. Mantelzorg is vaak intensief, dus overbelasting ligt op de loer. Toch begint ruim driekwart van de werkende mantelzorgers pas te praten als de werk- en zorgtaken hen boven het hoofd zijn gegroeid. Wat is de relatie tussen mantelzorg en ziekteverzuim in uw organisatie

Levensfasebewust personeelsbeleid
Levensfasebewust personeelsbeleid biedt medewerkers mogelijkheden hun baan te combineren met intensieve mantelzorg. Want dat is prima haalbaar, zo leert de praktijk. Op één voorwaarde: werkgever en werknemer moeten er bewust mee omgaan. Het erkennen van zorgtaken levert werkbare oplossingen op.

In een mantelzorgvriendelijke organisatie:
– is het thema mantelzorg bekend en bespreekbaar
– worden de verlofregelingen actief toegepast
– zijn ook de flexibele mogelijkheden ter ondersteuning en/of aanvulling op de verlofregelingen actief bekend
– zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen.

Een gezonde balans tussen werk en privé is niet alleen goed voor de medewerker. Het levert, tegen geringe kosten, ook de organisatie veel op!
We noemen bijvoorbeeld*:
– hogere productiviteit en kwaliteit
– binding van medewerkers
– behoud van kennis en ervaring
– duurzaam inzetbare medewerkers
– minder verloop, dus minder wervings- en selectiekosten
– minder verzuim
– imago van aantrekkelijk werkgever.

*bron: Sheffield University, i.o. Carers UK

Wat kan BartN Trainingen voor u doen?
In het kader van levensfasebewust personeelsbeleid bieden wij een training voor uw werknemers.

Weg & Wijs Training
Een uniek aanbod voor werkende mantelzorgers! Onze Weg & Wijs Training combineert leren met tijd voor jezelf. Deelnemers verblijven een midweek all-inclusive op een mooie locatie in Nederland of Europa, waar ze een cursus volgen over een gezonde balans tussen werk en privé. We kijken bijvoorbeeld welke hulpmiddelen zij vanuit hun eigen netwerk kunnen inzetten en welke tools de werkgever heeft om overbelasting te voorkomen. Tussendoor is er ruimschoots tijd voor uitrusten en opladen.
Vertel mij meer over de Weg & Wijs Training

Respijtzorg
Werknemers kunnen gebruik maken van respijtzorg vervangende zorg voor de trainingsdagen. De mantelzorgmakelaar kent alle mogelijkheden en verzorgt de aanvragen bij de gemeente en/of de zorgverzekeraar. De Weg & Wijs Training is te boeken voor een groep medewerkers uit één organisatie of, via de open inschrijving, voor individuele mantelzorgers.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.